NEDEN ZEYKOOP

“Burda insan toprak gibi, güneş gibi, deniz gibi bereketli”

Ülkemizde zeytin ağacı sayısı 2020 yılı verilerine göre, kapama ve dağınık olmak üzere yaklaşık 939.601 hektar alan üzerinde toplam 187.920.323 adet’e ulaşmıştır.Türkiye zeytin ağacı varlığının % 24,20’si, toplam zeytin üretiminin % 23,40’ı ve zeytinyağı üretiminin ise % 28,44’ü, “Akdeniz Bölgesi” tarafından karşılanmaktadır. Bölgemizde 20 yıl önce 15 milyon olan zeytin ağacı sayısı 45.487.592 adet olmuştur.

Akdeniz Bölgesi”nde belirlenen ağaç sayısı ile zeytin ve zeytinyağı üretimi’nin “Ege Bölgesi”nden sonra Ülkemizde ikinci sırada olduğu tespit edilmiştir. 2020 yılı sonu îtibarıyla 319.622 ton zeytin hasadı yapıldığı belirlenen bölgemizde 83.126 ton sofralık ve 236.496 ton yağlık zeytin ile toplam 50.546 ton zeytinyağı elde edilmiştir.

Türkiye’de, her yıl yaklaşık 2 milyon ton “yağ” mutfak’ta tüketilmektedir. Ülkemizin “bitkisel yağ” üretimi 500 bin ton/yıl’dır. Tüketimin sadece ¼’ü karşılanabilmektedir. Zeytinyağı üretimimiz hariç, yıl’da 1,5 milyon ton “bitkisel yağ açığı” bulunmaktadır. “zeytin ağaç sayısı”500 milyon adet’e eriştiğinde, bu “sorun” pekâlâ çözülebilecektir.

Akdeniz Bölgesi”nde, zeytinciliğe elverişli köyler’de her aile’nin asgarî 500 adet zeytin ağacı sahibi olması, “zeytin mahsulü’nün artırılması”, “köyden-kente” olan “göç”ün tersine çevrilmesi, “müteşebbis insan” sayısının çoğaltılması, “zeytin esnafı ve sanayicisi”nin desteklenmesi, çalışmalarımızın “esası”nı oluşturmaktadır.

1995 yılı’ndan bugüne kadar elde edilen verilere göre, yıllık ortalama sıcaklık ve nispî nem miktarı ile bölgemizin bereketli topraklarında, “zeytinler”in daha “ince kabuk”lu olması arasında doğru orantı bulunmaktadır. Bu vesileyle, hiçbir işleme tabi tutulmadan, katkı ve koruyucu kullanılmadan tamamen doğal, “az tuzlu zeytin” üretimi’ne “Akdeniz Bölgesi”nin oldukça elverişli olduğu tespit edilmiştir. Ülkemiz şartlarına göre, 1 ay erken “hasad”a başlanması, serbest “Oleic Acid” değeri düşük, “Polyphenol” içeriği yüksek olan kaliteli “zeytinyağı” elde edilmesini sağlamaktadır.

Dr. Mehmet Güler
Yönetim Kurulu Başkanı